Skip to content
IMG_1525

Het Matje

Na 22 jaar werken als zingever was het tijd voor een boek.
Dit boek heet Het Matje en mensen die mijn werk kennen, begrijpen al waar dat over gaat. Anderen worden nu misschien nieuwsgierig? Tom en Korrie kwamen geregeld bij elkaar om het boek vorm te geven, de teksten te schrijven. Daarnaast was het leuk om te praten met verschillende mensen: een boekhandelaar, een drukker, een uitgever (of toch maar in eigen beheer uitgeven? Het antwoord werd: Ja, via onze eigen uitgeverij TOKO hebben we ons boek uitgegeven en ons aangesloten bij de Vrije Uitgevers) Ik genoot met volle teugen van het hele proces…van iedere ontmoeting..van het volbrengen van Idee tot Vorm. Op Het Matje gaat het over De weg en niet over Het doel…Hoe sta je in jouw leven? 
Als iemand jou op het matje roept, is je eerste reactie waarschijnlijk die van schrik: ‘wat heb ik fout gedaan..?!’ Die reactie is logisch, omdat we in een duale wereld leven, waarin we over het algemeen ofwel goedkeuring ofwel afkeuring verwachten. De oorsprong van de uitdrukking is veel genuanceerder: “iemand bij je laten komen en om uitleg vragen waarom iets zo gedaan is”. Het gaat er hierbij niet om wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat.
Het Matje is een boek voor mensen die op zoek zijn naar zichzelf. Wanneer je het gevoel hebt dat je jezelf ofwel voorbij rent of juist tegen houdt, is het een verademing om te ontdekken dat er een middenweg is. Je kunt jezelf op het matje roepen. Het Matje biedt geen oplossingen en antwoorden, maar wel een beeld, als houvast om in het midden te komen en te blijven. Wat het boek doet is op een begrijpelijke en persoonlijke wijze uitleggen wat de kern is van het werken aan jezelf. Het Matje wil mensen een startpunt bieden, zodat ze zin krijgen in zingeving. 

Korrie De Vet (1955) is docent/trainer en therapeut vanuit de holistische visie. Ze houdt zich al jaren bezig met de vraag hoe je mensen duidelijk kunt maken wat holisme is. Het Matje is daarvan het resultaat. 
Tom Kniesmeijer (1961) is psycholoog en schrijver/adviseur. Hij raakte geïnspireerd door het verhaal van Korrie en wil het daarom voor een breed publiek bereikbaar maken.

De metafoor

Door de jaren heen mocht ik als docent zo vaak uitleggen wat holisme betekend, dat ik er een metafoor voor ontwikkelde:

Jezelf ‘op het matje’ roepen.

Wie kent niet de uitdrukking ‘op het matje geroepen worden’? Wanneer iemand jou op het matje roept, is je eerste reactie waarschijnlijk die van schrik: ‘wat heb ik gedaan..?!’ De uitdrukking is synoniem geworden voor een bestraffing; een preek over wat je allemaal verkeerd doet/wat er van je verwacht wordt, wil je goedkeuring ontvangen. De oorspronkelijke betekenis van ‘iemand op het matje roepen’ is echter genuanceerder en menselijker: “iemand bij je laten komen en om uitleg vragen waarom iets zo gedaan is”. Iemand op het matje roepen heeft, niet met goed of fout te maken maar met het waarom van gedrag.

En dat is een belangrijk verschil. Vragen naar het waarom gaat voorbij aan enig oordeel. Het enige wat telt op het matje is de vraag hoe je tot je huidige gedrag gekomen bent. Wanneer iemand je op het matje roept, vraagt hij je om onderzoek te doen naar je drijfveer, je reactie op prikkels uit de omgeving, het besluit dat je op grond daarvan nam en de handeling die daar weer op volgde. En dat kan voor heldere inzichten in het eigen gedrag zorgen.

Dit maakt ruimte voor je eigen experiment: het leven ligt open. Je kunt erin met je eigen waarheden oefenen. Door je eigen onderzoek kun je je eigen essentiële kwaliteiten gaan voelen. Het leven lijkt vaak uit maar twee mogelijkheden te bestaan: je best doen of opgeven. Tussen deze twee extremen is ruimte voor jou. Op ‘het Matje’ is ruimte voor je eigen waarheid, je kracht, je zachtheid, je intelligentie, je essentie.
Het lichaam is de ingang tot voelen en ervaren. De fysieke symptomen bieden je een kans om de relatie met je-zelf te helen. Door wat je bewust ervaart, kom je erachter dat er mogelijkheden zijn: je kunt ontwikkelen, verwerken, het anders doen dan je geleerd hebt. Je kunt je eigen antwoorden vinden..

Het matje kun je in je boekhandel kopen of bestellen. Graag! Fijn wanneer de boekhandels blijven.

ISBN 978-90-817711-2-2 € 15,00 4e druk Paperback. 

De CD ingesproken door Hanneke Oey kun je los bestellen via mail naar korriedevet@foreverybody.nl

Ook is er vanaf 7 -10-2020 een luisterboek te bestellen van Het Matje

Je kunt de 4e druk ook hier  op internet bestellen. Er zijn op dit moment ongeveer 4500 boeken verspreid. 
Door 4e druk, oktober 2018, kunnen we weer 1000 boeken bezorgen! Dat voelt goed 🙂
We zijn zelf benieuwd wanneer de 5e druk mag komen.
Dank voor het bestellen en veel leesplezier. En luisterplezier wanneer je ook de cd in huis hebt gehaald.